Zajęcia Mama Tata i JaDzieci rozpoczynające naukę w szkle bardzo często zmniejszają swoją aktywność fizyczną. Wiele godzin spędzają w szkole, a po powrocie z niej odrabiają jeszcze lekcje oraz przesiadują przed komputerem i telewizorem. Bardzo często brakuje im bodźców do, niezwykle ważnej dla zdrowia, aktywności fizycznej. Takie podejście jest powodem wielu problemów zdrowotnych w późniejszym okresie życia.

Realizując program zwiększania aktywności fizycznej PTS Janosik zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Mama tata i ja”. Różnorodne ćwiczenia przygotowane przez specjalistów pozwolą na ciekawe, aktywne spędzenie czasu.

Program zajęć dostosowany jest do wieku dzieci. Obejmuje gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność ogólną, kształtujące zwinność, koordynację ruchową i gibkość. Dzieci poznają elementarne techniki różnych sportów, uczą się także dyscypliny i pozytywnej postawy do aktywność ruchowej;

Udział w zajęciach wraz z mamą bądź tatą jest wspaniałą okazją do spędzenia czasu z rodzicami. We wspólnym wysiłku oraz pokonywaniu kolejnych barier swojego ciała rodzi się wyjątkowa, emocjonalna więź dziecka i rodzica.
7