5Zajęcia grupy odbywają się w  niedzielę w godzinach:

  • 08.30 – 09:00 SALA CROSS
  • 09.00 – 10.00 SALA TRX

Grupa 7-12 lat to najstarsza grupa dzieci objętych projektem MAMA TATA i JA. Zajęcia to przede wszystkim wspólna zabawa dziecka i rodzica, świetny sposób na zbudowanie silnej więzi rodzicielskiej i zaszczepienie miłości do zdrowej aktywności fizycznej.                     

W wieku 7-12 lat rośnie u dzieci obciążenie pracą umysłową. W związku z narastającą rywalizacją o miejsce w społeczeństwie i dojrzewającą świadomością u większości, że wykształcenie jest jakąś gwarancją sukcesu, utrwala się prymat nauki umysłowej przed innymi dziedzinami wychowania. Aktywność fizyczna w tym czasie bardzo często schodzi na odległy plan. Aby temu zapobiec PTS Janosik zachęca 7-12 latków do udziału w projekcie „Mama tata i ja”, podczas którego dzieci ponownie odczują radość z aktywności fizycznej. Zajęcia nie będą podobne do – jakże często nudnych – zajęć z wychowania fizycznego w szkole. Proponujemy zestawy bardzo ciekawych, różnorodnych ćwiczeń, które wpłyną na ogólny rozwój fizyczny w tym trudnym dla dziecka okresie.

Zajęcia najstarszej grupy opierają się na zasadach treningu Cross – CROSSRODZINA.

Rodzice ćwiczą w parze razem ze swoim dzieckiem i wykonują trening kondycyjny – dostosowany do indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

Z kolei elementy sportów walki wprowadzane na zajęciach pozwolą na ćwiczenie wytrwałości i silnej woli. Doświadczenie pokazuje także, że wiek 7-12 jest właściwy dla rozpoczęcia regularnych treningów sportowych w jednej z wybranych dyscyplin sportu.

Niebagatelne znaczenie ma formuła wspólnych zajęć dzieci i rodziców. To właśnie w wieku szkolnym pojawiają się pierwsze problemy na linii dziecko-rodzice. Wspólne ćwiczenia fizyczne z dobra okazja do zmniejszenia napięć rodzinnych – wykształtowania wspólnych zainteresowań oraz budowania mocnych relacji dziecko-rodzic.

4