45Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę o zwykłych porach jeśli pojawią się dzieci w mocno zróżnicowanym wieku. Zajęcia odbywają się na jednej z trzech sal.

Na Grupę Open ma wstęp każdy rodzic z dzieckiem w wieku 3-12 lat.

Program zajęć dostosowany jest do wieku dzieci. Obejmuje gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność ogólną, kształtujące zwinność, koordynację ruchową i gibkość. Dzieci poznają elementarne techniki różnych sportów, uczą się także dyscypliny i pozytywnej postawy do aktywność ruchowej.

Udział w zajęciach wraz z mamą bądź tatą jest wspaniałą okazją do spędzenia czasu z rodzicami. We wspólnym wysiłku oraz pokonywaniu kolejnych barier swojego ciała rodzi się wyjątkowa, emocjonalna więź dziecka i rodzica.