MAMA TATA i JA  to zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 2-12 lat prowadzone przez Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania pod nazwą  „Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

Zajęcia odbywają się w  niedzielę w podziale na  grupy wiekowe:

  • GRUPA 2-6 lat
  • GRUPA 7-12 lat
  • GRUPA OPEN (3-12 lat)

Zajęcia polegają na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń dziecka razem z osoba dorosłą (mamą, tatą, dziadkiem czy opiekunem), dzięki czemu wzrasta zaufanie, pogłębia się więź i zacierają bariery między pokoleniami. Głównym założeniem zajęć ma być ich różnorodność. Zajęcia są wszechstronne, prowadzone w oparciu o trening ogólnorozwojowy z elementami judo, karate, boks, crossfit, stretching, wspinaczkę (posiadamy 2 ścianki dla dzieci) poprzez zajęcia z hip hopu. Pozwala to na wszechstronny rozwój ruchowy uczestników oraz przynosi korzyści dla dzieci i ich rodzin, podnosząc ich sprawność fizyczną.

Aktywność fizyczna ma działanie terapeutyczne i wspomagające rozwój. Grupy niedzielne korzystają z 3 dostępnych sal: sala DOJO (maty), salka fitness (ścianka wspinaczkowa, TRX, sprzęt fitness) oraz sala cross (profesjonalny sprzęt dostosowany do treningu crossfit – brama, sztangi, kettle.